Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

Технические науки
ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ ПРИ БІПОЛЯРНОМУ З’ЄДНАННІ ЗВАРЮВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН
Дубко А.Г. 2, Чвертко Н.А. 2, Лебедєв О.В. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Резюме:

Вимірювання електропровідності біотканин використовується в медицині для визначення їх електрофізичних властивостей. Дослідження та аналіз таких властивостей дозволяє покращувати хірургічні технології лікування пацієнтів. Важливою властивістю живої біотканини є здатність поляризаціі її складових елементів (тканинних шарів, клітин). Непошкоджені клітини мають високу поляризаційну ємність. Електричний імпеданс біотканин залежить від частоти вимірювального струму по ємнісному типу. В теперішній час широко застосовуються одночастотна, двочастотна та багаточастотна імпедансометрія в різних областях клінічної медицини: доопераційної діагностики – для виявлення відкритих та внутрішньотканинних структурних патологій малого об’єму (в тому числі, в оториноларингології, гінекології, при обмороженнях, опіках і таке інш.); інтраопераційній діагностиці – для виявлення пухлин та визначення їх меж, зниження крововтрат при хірургічних втручаннях. Для визначення імпедансу біотканини система вимірювання передбачає реєстрацію струму та напруги в колі електродів Розробка імпедансних хірургічних систем є одним з напрямків в створенні медичних систем, які дозволяють в тій чи іншій мірі автоматизувати електрохірургічні технології. Основою таких систем є можливість вимірювання та аналізу імпедансу біотканин. Відомий спосіб з’єднання м’яких біологічних тканин, при якому визначаються параметри нагрівання тканин струмом високої частоти, а саме імпеданс, в режимі реального часу покращено за рахунок введення початкової стадії процесу, під час якої на біполярні електроди подається серія програмованих імпульсів напруги високої частоти. Початкова стадія потрібна для того, щоб «підготувати» зварювану тканину до впливу біполярного високочастотного струму. Це полягає в приведенні опору зварюваної тканини до значень при яких спостерігається надійна робота автоматичної системи керування процесом зварювання.

Ключевые слова: Імпедансометрія, зварювання біологічних тканин, електрохірургія


Библиографическая ссылка

Дубко А.Г. 2, Чвертко Н.А. 2, Лебедєв О.В. 1 ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ ПРИ БІПОЛЯРНОМУ З’ЄДНАННІ ЗВАРЮВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: www.es.rae.ru/biofbe/223-1226 (дата обращения: 14.06.2024).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 355 | За неделю: 355 | Всего: 355


Комментарии (0)


Сайт работает на RAE Editorial System