Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

Технические науки
МОДЕЛЬ КОРЕКЦІЇ ПРИКУСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕСТИБУЛЯРНИХ БРЕКЕТІВ
Лебедев А.В. 1, Савенок Б.Ю. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Резюме:

Сучасна ортодонтична допомога стає доступною для все більш широкого кола населення. Нині інструменти, які використовують лікарі у своїй роботі, дозволяють спроектувати ортодонтичне втручання та зробити прогноз його наслідків. Вдосконалення технологій проектування та прогнозування є ключовою метою новітніх впроваджень у цій галузі медицини. Дана робота базується на порівнянні моделей багатошарових кісткових структур ротової порожнини та одношарових. Таке порівняння дасть можливість оцінити різницю результатів цих моделей та ефективність кожної з них. Метою роботи є отримання порівняльної моделі ефективності корекції прикусу за допомогою вестибулярних брекетів, що дозволить оцінити застосування багатошарової та одношарової моделей у проектування ортодонтичних втручань. Відомо, що деякі конструкції дозволяють вирішувати тільки одну задачу – переміщати зуби тільки в одному певному напрямку; їх можна назвати одноцільовими. Інші апарати мають більшу чи меншу універсальність і з їх допомогою можна переміщати зуби і змінювати форму щелепних кісток в різних напрямках – вони відносяться до групи багатоцільових. Комп’ютерне моделювання дає можливість побачити розподіл напруги з урахуванням анатомії і відповідних пристосувань дозволяє краще зрозуміти ортодонтичну біомеханіку, дозволяють більш точно описувати анатомію зубів. Хоча пов´язана з цим передача сили через зубний ряд під час ортодонтичного лікування часто є статично невизначеною, ці системи можуть бути вирішені шляхом включення принципів механіки твердого тіла. Перед встановленням брекетів необхідно провести діагностику пацієнта для виявлення патологій та встановлення клінічної картини. Широкого попиту набула діагностика КПКТ (конуснопроменева комп’ютерна томографія) завдяки швидкості проведення досліджень та низькому рівню дози опромінення при експозиції. КТ у ортодонтичній діагностиці має низку переваг: зменшує витрати часу, кількість сканувань, дозу опромінення та вартість діагностики. Для моделювання брекетів застосовувалось програмне забезпечення Blue Sky Plan та Orthodontics. Для моделювання механічного процесу носіння брекетів файли зубів, щелепи та брекетів були імпортовані у програмне середовище SolidWorks. У багатошаровій моделі враховано механічні властивості емалі, губчатої кістки, дентину, пульпи, періодонту та нержавіючої сталі. В одношаровій моделі використовувався матеріал із усередненими властивостями. Результатом данного дослідження є демонстрація зміщення та деформації моделей після взаємодії елементів. Багатошарова модель дає точніші результати.

Ключевые слова: вестибулярні брекети, прикус, зуби, цефалометрія, КПКТ, ТРГ


Библиографическая ссылка

Лебедев А.В. 1, Савенок Б.Ю. 1 МОДЕЛЬ КОРЕКЦІЇ ПРИКУСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕСТИБУЛЯРНИХ БРЕКЕТІВ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: www.es.rae.ru/biofbe/223-1224 (дата обращения: 23.07.2024).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 405 | За неделю: 405 | Всего: 405


Комментарии (0)


Сайт работает на RAE Editorial System