Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ МОРЯКА НА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Новікова А.О. 1

1. Херсонська державна морська академія

Резюме:

В роботі проведено аналіз факторів, що впливають на виконання професійної діяльності судноводія. Відзначається, що професійна діяльність судноводія обумовлена його особистими властивостями, які формуються як особистим фізіологічним станом так і впливом зовнішніх факторів. Для стресових ситуацій характерна одна спільна риса – поява в людини гострого внутрішнього конфлікту між вимогами, які пред´являє щодо неї робота, та її можливостями. Проведено аналіз фактори, що впливають на судноводія при судноводінні. Зауважено, що значення позитивного або негативного відгуку на стресові ситуаці залежить від того, як організм вибудовує свої когнітивні, емоційні та поведінкові копінг-стратегії. В стрес-реакції організму беруть участь безліч регуляторних систем - центральна нервова система, вегетативна нервова система та система нейро-ендокринної регуляції. У людини спостерігаються нейробіохімічні зміни у структурах головного мозку, які заважають роботі фронтальної кори та виконанню нею своєї когнітивної функції. Когнітивний стрес можна трактувати інтегральною ланкою між фізіологічним і психосоціальним стресом, з одного боку, і психологічним стресом, – з іншого. Оцінку стану психофізіологічного статусу судноводіїв проводили за допомогою комп´ютеризованого програмного комплексу Херсонського морського тренажерного центру «Марин Про Сервис». Проводили опитування по визначенню стомленості. Визначено реакцію серцево –судинної системи та потовиділення і морфології у відповідь роботу на тренажері. Визначено показник рівня стресу. За результатами визначено, що молодий організм має більше адаптаційних резервів до емоційного навантаження. Разом з тим, професійна підготовка вимагає від судноводія бути менше схильним до стресових впливів, що корегується навчанням та тренуванням на тренажерах при моделюванні екстремальної ситуації.

Ключевые слова: стрес, судноводій, професійна діяльність


Библиографическая ссылка

Новікова А.О. РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ МОРЯКА НА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/223-1227 (дата обращения: 01.12.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 5 | За неделю: 5 | Всего: 5


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет