Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ ПРИ БІПОЛЯРНОМУ З’ЄДНАННІ ЗВАРЮВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН
Дубко А.Г. 2, Чвертко Н.А. 2, Лебедєв О.В. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Резюме:

Вимірювання електропровідності біотканин використовується в медицині для визначення їх електрофізичних властивостей. Дослідження та аналіз таких властивостей дозволяє покращувати хірургічні технології лікування пацієнтів. Важливою властивістю живої біотканини є здатність поляризаціі її складових елементів (тканинних шарів, клітин). Непошкоджені клітини мають високу поляризаційну ємність. Електричний імпеданс біотканин залежить від частоти вимірювального струму по ємнісному типу. В теперішній час широко застосовуються одночастотна, двочастотна та багаточастотна імпедансометрія в різних областях клінічної медицини: доопераційної діагностики – для виявлення відкритих та внутрішньотканинних структурних патологій малого об’єму (в тому числі, в оториноларингології, гінекології, при обмороженнях, опіках і таке інш.); інтраопераційній діагностиці – для виявлення пухлин та визначення їх меж, зниження крововтрат при хірургічних втручаннях. Для визначення імпедансу біотканини система вимірювання передбачає реєстрацію струму та напруги в колі електродів Розробка імпедансних хірургічних систем є одним з напрямків в створенні медичних систем, які дозволяють в тій чи іншій мірі автоматизувати електрохірургічні технології. Основою таких систем є можливість вимірювання та аналізу імпедансу біотканин. Відомий спосіб з’єднання м’яких біологічних тканин, при якому визначаються параметри нагрівання тканин струмом високої частоти, а саме імпеданс, в режимі реального часу покращено за рахунок введення початкової стадії процесу, під час якої на біполярні електроди подається серія програмованих імпульсів напруги високої частоти. Початкова стадія потрібна для того, щоб «підготувати» зварювану тканину до впливу біполярного високочастотного струму. Це полягає в приведенні опору зварюваної тканини до значень при яких спостерігається надійна робота автоматичної системи керування процесом зварювання.

Ключевые слова: Імпедансометрія, зварювання біологічних тканин, електрохірургія


Библиографическая ссылка

Дубко А.Г., Чвертко Н.А., Лебедєв О.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ ПРИ БІПОЛЯРНОМУ З’ЄДНАННІ ЗВАРЮВАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/223-1226 (дата обращения: 01.12.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 12 | За неделю: 12 | Всего: 12


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет