Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
МОДЕЛЬ КОРЕКЦІЇ ПРИКУСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕСТИБУЛЯРНИХ БРЕКЕТІВ
Савенок Б.Ю. 1, Лебедев А.В. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Резюме:

Сучасна ортодонтична допомога стає доступною для все більш широкого кола населення. Нині інструменти, які використовують лікарі у своїй роботі, дозволяють спроектувати ортодонтичне втручання та зробити прогноз його наслідків. Вдосконалення технологій проектування та прогнозування є ключовою метою новітніх впроваджень у цій галузі медицини. Дана робота базується на порівнянні моделей багатошарових кісткових структур ротової порожнини та одношарових. Таке порівняння дасть можливість оцінити різницю результатів цих моделей та ефективність кожної з них. Метою роботи є отримання порівняльної моделі ефективності корекції прикусу за допомогою вестибулярних брекетів, що дозволить оцінити застосування багатошарової та одношарової моделей у проектування ортодонтичних втручань. Відомо, що деякі конструкції дозволяють вирішувати тільки одну задачу – переміщати зуби тільки в одному певному напрямку; їх можна назвати одноцільовими. Інші апарати мають більшу чи меншу універсальність і з їх допомогою можна переміщати зуби і змінювати форму щелепних кісток в різних напрямках – вони відносяться до групи багатоцільових. Комп’ютерне моделювання дає можливість побачити розподіл напруги з урахуванням анатомії і відповідних пристосувань дозволяє краще зрозуміти ортодонтичну біомеханіку, дозволяють більш точно описувати анатомію зубів. Хоча пов´язана з цим передача сили через зубний ряд під час ортодонтичного лікування часто є статично невизначеною, ці системи можуть бути вирішені шляхом включення принципів механіки твердого тіла. Перед встановленням брекетів необхідно провести діагностику пацієнта для виявлення патологій та встановлення клінічної картини. Широкого попиту набула діагностика КПКТ (конуснопроменева комп’ютерна томографія) завдяки швидкості проведення досліджень та низькому рівню дози опромінення при експозиції. КТ у ортодонтичній діагностиці має низку переваг: зменшує витрати часу, кількість сканувань, дозу опромінення та вартість діагностики. Для моделювання брекетів застосовувалось програмне забезпечення Blue Sky Plan та Orthodontics. Для моделювання механічного процесу носіння брекетів файли зубів, щелепи та брекетів були імпортовані у програмне середовище SolidWorks. У багатошаровій моделі враховано механічні властивості емалі, губчатої кістки, дентину, пульпи, періодонту та нержавіючої сталі. В одношаровій моделі використовувався матеріал із усередненими властивостями. Результатом данного дослідження є демонстрація зміщення та деформації моделей після взаємодії елементів. Багатошарова модель дає точніші результати.

Ключевые слова: вестибулярні брекети, прикус, зуби, цефалометрія, КПКТ, ТРГ


Библиографическая ссылка

Савенок Б.Ю., Лебедев А.В. МОДЕЛЬ КОРЕКЦІЇ ПРИКУСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕСТИБУЛЯРНИХ БРЕКЕТІВ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/223-1224 (дата обращения: 30.11.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 9 | За неделю: 9 | Всего: 9


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет