Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
МОДЕЛЬ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
Попов С. В. 1, Лебедев А.В. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Резюме:

Звіт про базу даних торакальної хірургії Товариства кардіоторакальної хірургії у Великобританії та Ірландії, опублікований у 2011 році, фіксує загальну кількість 109 388 резекцій легень чи долей легень, виконаних між 1980 і 2010 роками - зі значним збільшенням показника з 2005 року далі. Корейська служба статистичної інформації стверджує, що з січня 2010 року по грудень 2014 року 25 687 пацієнтам було проведено 25 921 операцію легенях з раком. Кількість прооперованих щорічно з 2010 по 2014 рік зросла на 45,1%. Кожен рік в Україні рак легень діагностують у 13 000 чоловік, з яких 9000 кожен рік помирає. За даними національного реєстру України, 6 з 10 пацієнтів з раком легень не проживають 1 рік з моменту постановки діагнозу. У 2016 році середня захворюваність зокрема на туберкульоз, який також є однією з причин проведення операцій на легенях, в Україні склала приблизно 91 людину на 100 тисяч населення. За оцінками ж Американського товариства раку легень у США на 2021 рік: близько 235 760 нових випадків раку легень (119 100 у чоловіків та 116 660 у жінок). Всі ці фактори збільшення кількості захворювань на рак легень впродовж 30-ти років призвели до збільшення капіталізації ринку інструментів та послуг для проведення операцій для лікування раку легень та туберкульозу. Лише в США захворювання легень коштували більше 50 млрд. доларів. Мета роботи: модель та дослідження на статичне навантаження інструменту для зварювання легень у середовищі SOLIDWORKS. Моделювання інструменту відбувалось на основі біполярного затискача для проведення трансмуральної абляції провідних шляхів серця та електрохірургічного біполярного пінцету з патенту 184388 RU. Інструмент було змодельовано для дослідження з використанням хірургічної сталі для кращих його біофізичних харакетристик (антипригарності, зменшення адгезії та обвуглення тканин) та міді для покращення його фізичних характеристик (електро- та теплопровідності). В результаті було створено модель інструменту для зварювання легень, було проведено дослідження на створеному інструменті, знайдені оптимальні тиск та переміщення при моделюванні стиснення паренхіми та бронхів, прикладену на інструмент силу для досягнення оптимальних параметрів та запас міцності інструменту при даному стисненні.

Ключевые слова: SolidWorks, інструмент, зварювання легень, запас міцності


Библиографическая ссылка

Попов С. В., Лебедев А.В. МОДЕЛЬ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/223-1223 (дата обращения: 30.11.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 11 | За неделю: 11 | Всего: 11


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет