Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
МОДЕЛІ КОНСТРУКЦІЇ КОРОНАРНИХ СТЕНТІВ З РІЗНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Петровська М.С. 1, Лебедєв О.В 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Резюме:

Найбільш поширеною причиною смерті у світі є ішемічна хвороба серця (ІХС), на яку припадає 16% від загального числа смертей в світі. Саме для того, щоб уникнути часто летальних наслідків через недостатнє кровопостачання серця, необхідно активно розвивати та удосконалювати методи лікування ІХС, впроваджувати нові засоби та методики стентування, удосконалювати ангіопластичні операції і прогнозувати навантаження та стенти за допомогою комп’ютерного моделювання. Мета роботи: дослідження процесу стентування за обраним методом та створення моделі стенту у середовищі SolidWorks, вивчення його характеристик та симуляція процесу стентування. Для моделювання стентів була підібрана конструкція стенту «ромб», «соти» (шестикутник) та «хвиля». Кожна модель створювалася за допомогою різних інструментів. Також стенти були спроектовані у складеному вигляді з нейлоновим балоном всередині для симуляції розкривання стенту під дією тиску балона з повітрям зсередини у ході операції. Це дозволяє промоделювати навантаження, що приходить на стінки стенту та прослідкувати зміщення частин стенту. Для моделювання досліджень обрали середні довжини стентів у межах від 30 до 50мм та середні значення діаметру (близько 4-5 мм). Кожна конфігурація розроблена для різних випадків: стент «ромб» являє собою тонкий прутовий каркас для підтримання судин з тонкими стінками та незначним закриттям просвіту судини, каркас «соти» створений для перешкоджання повторному стенозу і розширення судин зі значним ураженням атеросклерозом, а модель стенту «хвиля» розроблена з гнучким каркасом і сконструйована з мінімальною площею поверхні для адекватної підтримки судин. За результатами дослідження встановлено локалізацію найбільш вразливих ділянок стентів. Також були визначені значення максимального та мінімального напруження матеріалу під час дослідження. На основі досліджень, що імітують судинний тиск під час серцевої систоли, можна дослідити будь-яку конструкцію серцевого стента. Крім того, імітація напруги стента, виникненої у результаті тиску в балоні під час відкриття та встановлення стента, може використовуватися не тільки для коронарних стентів, але також для аортальних та периферичних стентів.

Ключевые слова: ангіопластика, коронарне стентування, коронарні судини, 3D-моделювання, стеноз коронарних судин.


Библиографическая ссылка

Петровська М.С., Лебедєв О.В МОДЕЛІ КОНСТРУКЦІЇ КОРОНАРНИХ СТЕНТІВ З РІЗНИМИ МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/223-1222 (дата обращения: 30.11.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 13 | За неделю: 13 | Всего: 13


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет