Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
ВИВЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОРЯКІВ ПІД ЧАС РЕЙСУ
Новікова Анастасія 1, Нагрибельний Ярослав 2, Лещенко Альона 2

1. Херсонська державна морська академія
2. Херсонська державна морська академія

Резюме:

Робота присвячена вивченню складових однієї з найнебезпечніших професій в Світі - професії моряка. Розглядаються ключові моменти, які можуть призводити до фізичних і емоційних навантажень моряків. Такі навантаження можуть призводити, як до хвороб, на тлі психоемоційних збоїв, так і до летальних наслідків, частина з яких складають суїциди. Важливим є вивчення змін функціонального та психоемоційного стану моряків під час тривалих рейсів. У роботі проводиться моніторинг функціонального стану моряків протягом тривалого часу. В експерименті брали участь моряки-добровольці. На підставі проведеного моніторингу проводиться аналіз психоемоційного стану організму моряків. Це є новизною роботи. Розуміючи «роботу» свого організму, поведінки організму в тій чи іншій, ситуації, часу доби можна «впливати» коригувати роботу організму. Акцент робимо на тому, що дані коригування можливі з молодим організмом. Даний аналіз має і практичне значення. Експеримент проводять самі випробовувані. «Чистота» експерименту підтверджується точністю і достовірністю досліджень, а не суб´єктивною оцінкою тих кого випробують. Для дослідження роботи функціональних систем організму використані показники серцево-судинної і нервової систем організму. Зокрема, для вивчення психоемоційного стану моряків використовуються прямі і похідні показники Баєвського. Були вивчені показники роботи симпатичної системи, парасимпатичної системи, а також показники регуляторних систем Баєвського, які відображають рівень психоемоційного навантаження організму людини. У роботі показаний моніторинг даних показників в різні часові проміжки дня, а також протягом тривалого часу. Робота є актуальною, що несе наукову новизну і практичну значимість.

Ключевые слова: Моряк, психоемоційний стан, моніторинг


Библиографическая ссылка

Новікова Анастасія, Нагрибельний Ярослав, Лещенко Альона ВИВЧЕННЯ ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МОРЯКІВ ПІД ЧАС РЕЙСУ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2021. – № 1;
URL: biofbe.esrae.ru/221-1217 (дата обращения: 27.09.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 192 | За неделю: 192 | Всего: 192


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет