Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SOLIDWORKS ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗВАРКИ ЖИВИХ ТКАНИН
Сивець А. Ю. 1, Лебедєв О. В. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Резюме:

Метод електрозварювання біологічних тканин широко застосовується на даний час в хірургії. Він дозволяє зменшити негативні наслідки та пришвидшити відновлення від проведеного хірургічного втручання та вчасно надати допомогу у випадках, коли діяти необхідно досить швидко. Процес перевірки міцності на розрив є одним з узгоджених показників для порівняльної фізичної характеристики. Досі не є встановленим як саме відбуваються фізичні процеси при розтягу електрозварного анастомозу. Тому найбільш зручним є використання комп’ютерного моделювання. Середовище SolidWorks повністю задовольняє необхідним вимогам, тому що в ньому можна проводити моделювання різних фізичних процесів та є змога побачити розподіл напруження та інших фізичних величин всередині певної структури. В середовищі SolidWorks було створено 3-D моделі ділянки електрозварного анастомозу та ділянки кишки з електродами для зварювання. Створені ділянки тонкого кишечнику мали розміри 22х10х0,2 мм та їм було задано властивості шару тонкого кишечнику, які були отримано в результаті практичних експериментів виконаних раніше. В середовищі SolidWorks відбувалось моделювання процесів, що відбуваються під час зварювання біологічних тканин та було отримано, що під час дії на тканину з тиском 0,5714 МПа товщина зварного анастомозу складає 0,23 мм, під час дії з тиском 0,7142 МПа товщина складає 0,19 мм, під час дії з тиском 1 МПа товщина анастомозу складає 0,1 мм. При деформаціях, яким була піддана ділянка тонкого кишечнику з зварним анастомозом тканина не зазнала руйнувань та при збільшенні тиску на біологічну тканину відбувається зменшення товщини шва. При розтяганні зразків можна побачити, що напруга розподіляється не рівномірно та найбільше значення напруги має зварний анастомоз, тобто руйнування при розтягненні відбуваються саме в цьому місці.

Ключевые слова: зварювання біологічних тканин, електрозварний анастомоз, комп’ютерне моделювання, SolidWorks


Библиографическая ссылка

Сивець А. Ю., Лебедєв О. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ SOLIDWORKS ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗВАРКИ ЖИВИХ ТКАНИН // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2020. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/220-1214 (дата обращения: 16.01.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 31 | За неделю: 31 | Всего: 31


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет