Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФІТНЕС - БРАСЛЕТА
Фадій О.С. 1

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Резюме:

Актуальність теми поясняється широким впровадженням пристроїв автоматичного контролю стану здоров’я, зокрема фітнес – браслети. Це спрощує контроль роботи організму не тільки в спорті, а й повсякденному житті людини, що особливо важливо для хворих людей серцево – судинними захворюваннями. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) це група захворювань серця і кровоносних судин, в яку входять наступні: гіпертонія (високий кров´яний тиск), ішемічна хвороба серця (інфаркт), порушення мозкового кровообігу (інсульт), захворювання периферичних судин, серцева недостатність, ревматичні захворювання серця, вроджені вади серця, кардіоміопатії. ССЗ є основною причиною смерті в усьому світі щорічно від ССЗ помирає більше людей, ніж від будь-якої іншої хвороби. 1. За оцінками, в 2012 році від ССЗ померло 17,5 мільйона чоловік, що склало 31% всіх In 2030, випадків смерті в світі. З цього числа 7,4 3. мільйона чоловік померли від ішемічної хвороби серця і 6,7 мільйона чоловік в результаті інсульту. 2. Велика пропорція захворювань реєструється в країнах з низьким і середнім рівнем доходу: на них припадає понад 80% випадків смерті від ССЗ, розподілених майже рівномірно між чоловіками і жінками. 3. У 2030 році від ССЗ, в основному від хвороб серця та інсульту, помре близько 23,6 мільйона осіб. За прогнозами, ці хвороби залишаться основними окремими причинами смерті. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) називають епідемією ХХ століття. Так, зараз в світі на артеріальну гіпертензію страждає понад мільярд людей. Підвищений артеріальний тиск один з факторів ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Артеріальна гіпертонія стан, при якому у людини реєструється підвищений тиск. По судинах кров переноситься з серця до всіх інших частин тіла. З кожним скороченням серце закачує кров в судини.

Ключевые слова: фітнес-браслет, приладоконструювання, ССЗ


Библиографическая ссылка

Фадій О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ФІТНЕС - БРАСЛЕТА // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2020. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/220-1212 (дата обращения: 16.01.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 33 | За неделю: 33 | Всего: 33


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет