Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
РОЗРОБКА ПУЛЬСОМЕТРА НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА ATMEGA328P
Новікова А.О. 2, Єрмоленко Я.В. 2, Маломуж Т.В. 1, Довгань О.О. 1

1. Херсонський національний технічний університет
2. Херсонська державна морська академія

Резюме:

Проблема сьогоднішнього дня – це карантин. В період карантинних заходів для літніх пацієнтів та пацієнтів які мають високу температуру обмежують доступ до поліклініки. Тому взаємодія з сімейним лікарем потребує як можливо більшої кількості фізіологічних показників для правильної постановки діагнозу. Але забезпечити всіх пацієнтів приладами Холтеровського моніторингу досить дорого для держави, тому необхідно розробити прилад низької собівартості. Метою дослідження є розробка приладу моніторингу пульсової хвилі. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 1. Провести літературний аналіз методів моніторингу пульсу; 2. Розробити принципову схему пристрою вимірювання пульсу на базі контролеру ATmega328P. 3. Провести моделювання пристрою у програмному засобі ISIS Proteus. 4. Розрахувати точність та достовірність результатів Вибір контролера ATmega328P пояснюється наступними міркуваннями. З літературного аналізу з’ясовано, що для розробки пристрою, який можливо використовувати літнім людям, він повинен бути простим. Мова йде про пристрій MegaD-328. Слово "мега" має подвійний сенс. З одного боку це говорить про широкі можливості пристрою, з іншого боку вказує на застосовуваний в модулі мікропроцесор Atmega328. Модуль MegaD-328 є пристроєм, який може працювати як в децентралізованої схемою, так і в централізованій. Користувач за допомогою Web-інтерфейсу налаштовує пристрій таким чином, щоб при натисканні на кнопку, включалися ті чи інші підключені прилади. При цьому існує можливість віддаленого управління підключеними навантаженнями і зміни логіки роботи за допомогою вбудованого в MegaD-328 Web-інтерфейсу. користувач може працювати через свій iPhone, HTC або Samsung з красивим Web-інтерфейсом сервера, а сервер в свою чергу буде передавати команди пристроїв MegaD-328 по мережі Ethernet. Низька чутливість до перешкод, вбудований механізм боротьби з колізіями. Для проведення аналізу перетворення сигналу скористаємося програмою Labview.

Ключевые слова: пульс, оксіметрія, холтер


Библиографическая ссылка

Новікова А.О., Єрмоленко Я.В., Маломуж Т.В., Довгань О.О. РОЗРОБКА ПУЛЬСОМЕТРА НА БАЗІ КОНТРОЛЕРА ATMEGA328P // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2020. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/220-1211 (дата обращения: 16.01.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 30 | За неделю: 30 | Всего: 30


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет