Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАПТИКИ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ
Поліщук О.С. 1

1. КПІ ім. Ігоря Сікорського

Резюме:

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, катаракта є головною причиною сліпоти в світі. Це поліетіологічне захворювання ока, головною ознакою якого є склерозування основної речовини кришталика або його капсули. На сьогоднішній день існує єдиний метод боротьби з нею, це видалення вмісту кришталика та його заміна на інтраокулярну лінзу (ІОЛ). Зміна положення імплантованої ІОЛ трапляється в 0,2-2,8%. Дислокація пов’язана з багатьма факторами, одні з них - це недосконалість гаптичних елементів та порушення контакту гаптик з капсулою кришталика з-за невідповідності розмірів ІОЛ та капсули. Для надійного закріплення ІОЛ в оці рекомендується шовна фіксація лінзи. Метою роботи є моделювання впливу капсули кришталика та сил цинових зв’язок на гаптики ІОЛ і розробка ІОЛ, яка б надійно фіксувалась в капсулі кришталика. Для створення 3D моделі ІОЛ та симуляції впливу капсули кришталика та сил цинових зв’язок на неї, використовувалось програмне середовище Solidworks з влаштованою бібліотекою Simulation та спеціально розроблена установка, патент UA 141280 U. Для моделювання були використані параметри інтраокулярних лінз, що випускаються серійно. На основі моделювання, виявлено, що монолітні ІОЛ, виготовлені з поліметилметакрилата та акрила, при прикладенні сили 0,6 H мають недостатню міцніть та пружність гаптичних елементів, що призводить до дислокації ІОЛ в післяопераційному періоді. При симуляції безшовної імплантації фіксувалося заломлення гаптик в місці контакту гаптика - лінза, а при шовній - в місці контакту нитки з гаптичними “вушками”. Використання об’ємозамінних лінз без фіксації при невідповідності діаметрів імплантата і війкової борозни може супроводжуватись децентрацією. Якісна ІОЛ повинна забезпечувати повноцінний натяг капсули розподіляючи навантаження на цинові зв’язки, зменшує ризик виникнення розрідження скловидного тіла та відшарування сітківки, має елементи для шовної фіксації.

Ключевые слова: ІОЛ, гаптика, кришталик, капсульний мішок кришталика, катаракта, SolidWorks


Библиографическая ссылка

Поліщук О.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГАПТИКИ ІНТРАОКУЛЯРНИХ ЛІНЗ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2020. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/220-1208 (дата обращения: 16.01.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 141 | За неделю: 141 | Всего: 141


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет