Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
РОЗРОБКА ГІДРОІОНІЗАТОРА
Литвиненко В.М. 1, Гулак Є.М. 1

1. Херсонський національний технічний університет

Резюме:

Давно відомо, що кисень - основна і найбільш важлива складова повітря, але для того, щоб кисень повноцінно засвоювався нашим організмом повітря повинно збагачуватися аероіонами, або, як їх ще називають - «вітамінами повітря». Недолік іонізації в приміщенні викликає постійне кисневе голодування, зменшення працездатності, погане самопочуття, веде до втрати уваги, ослаблення імунітету, підвищеної стомлюваності, а також провокує розвиток багатьох захворювань, в тому числі і грипу. Як показали останні дослідження вчених, для повноцінного засвоєння кисню нашим організмом повітря повинно бути обов´язково іонізованим - збагаченим негативно зарядженими аероіонами. Існують пристрої, які дають можливість генерувати негативні аероіони без використання високої напруги за рахунок балоефекта, тобто розпилення води). Такі пристрої називають гідроіонізаторами, які частково або повністю відтворюють балоелектричний ефект. В таких пристроях розпилення води проводиться за допомогою ультразвукових коливань п´єзоелектричної увігнутої пластини, яку розміщують на дні ємності, наповненої водою. В наш час випускається широкий асортимент гідроіонізаторів. Але багато з них мають складну конструкцію, яка складається з безлічі елементів, а отже мають невисоку надійність і високу вартість. У зв’язку з цим з’явилась необхідність продовження робіт з удосконалення гідроіонізаторів. В роботі представлено розроблений надійний , порівняно дешевий гідроіонізатор. По відношенню до схеми аналога проведено оптимізацію, яка полягала в заміні діода, який використовується для захисту від пробою однієї з мікросхем пристрою на його аналог – більш надійний діод. Це дало можливість збільшити надійність розробленого пристрою в цілому. Для перевірки працездатності розробленого пристрою було проведено моделювання принципової схеми пристрою в програмі Proteus, яке показало добре функціонування пристрою.

Ключевые слова: гідроіонізатор, мікросхема, польовий транзистор, аероіони, п´єзоелемент


Библиографическая ссылка

Литвиненко В.М., Гулак Є.М. РОЗРОБКА ГІДРОІОНІЗАТОРА // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1200 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 324 | За неделю: 324 | Всего: 348


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет