Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАПАХІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
Злепко С.М. 1, Новікова А.О. 2, Луценко В.А. 1

1. Вінницький національний технічний університет
2. Херсонська державна морська академія

Резюме:

В статті розглядається вплив різних запахів на фізичний та функціональний стан людини. Запахи пахучих речовин викликають в організмі людини досить значні фізіологічні зміни. Вони змінюють працездатність, мускульну силу, газообмін, ритми якість зору, подиху й пульсу і т. д. За сучасним даними, молекули пахучих речовин поглинають і випускають хвилі довжиною від 1 до 100 мкм, а тіло людини при нормальній температурі поглинає й випускає хвилі довжиною від 4 до 200 мкм. Що пояснює вплив запахів на людину. Тому доцільно проаналізувати вплив різних запахів на вегетативну та центральну нервову систему. В якості проб використовували східні, цитрусові і деревні духи, а також запахи ванілі, беладони і зіпсованого м´яса. Тривалість кожного дослідження визначається точками екстремумів. В експерименті взяло участь 30 добровольців. Вірогідність результатів оцінена ймовірністю 90% з рівнем значимості 0,1. При досліджені впливу східних парфумів виявлено, що даний клас парфумів викликає в цих людей дратівну реакцію. Дані показники говорять про те, що жінки сильніше реагують на даний аромат, чоловіки ж, в основному, залишаються "байдужними". Парфуми з цитрусовим запахом не викликає дратівний ефект. Показано, що беладона вже на 5 с викликає сонливу реакцію. запах зіпсованого м´яса викликав у всіх обстежених на 15 с досліджування відчуття запаморочення. Виявлено розкид у сприйнятті того самого запаху у вибірках чоловіків і жінок, а також виявлена різна динаміка в сприйнятті ароматів, різких і неприємних запахів. Проведено аналіз параметрів функціонального стану організму від часу при вдиханні певного запаху. Визначено, що реакція організму має три стадії. На основі чого створена математична модель процесу по ідентифікації функціонального стану, що відбиває, як "нормальні", так і "патологічні" зміни у функціональних системах організму.

Ключевые слова: функціональний стан, запах, ефект, аромат, патологія


Библиографическая ссылка

Злепко С.М., Новікова А.О., Луценко В.А. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАПАХІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛЮДИНИ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1195 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 390 | За неделю: 390 | Всего: 437


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет