Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНС
Кулагін В.О. 1, Новікова А.О. 2

1. Херсонський національний технічний університет
2. Херсонська державна морська академія

Резюме:

Актуальність теми полягає в тому, що проводиться аналіз фізіології і функціонування ВНС з подальшим впровадженням в біотехнічну систему прогнозування стану людини. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні завдання: 1. Провести морфологічний і функціональний аналіз фізіології ВНС, на основі отриманого аналізу побудувати системну й функціональну модель ВНС; 2. Провести факторний аналіз вегетативної регуляції серця молодого організму. 3. Провести аналіз роботи ВНС у спокійному стані й при фізичних навантаженнях. Об´єкт дослідження - процес зміни основних і похідних показників роботи ВНС. Предмет дослідження – методи аналізу морфологічного та функціонального стану ВНС. Методи дослідження – системний аналіз. Факторний аналіз, критерій Ст’юдента для незалежних вибірок, аналіз кардіоінтервалів. Математичний аналіз проводився з використанням Excel з використанням модулів ANOVA, факторного аналізу, t-критерію для незалежних вибірок. Для вивчення реакції ВНС на фізичні навантаження використовувалася наступна методика. Дослідження виконане на відібраній групі з 4 чоловіків, що активно займаються спортом у віці 25-30 років і 44 жінки у віці від 18 до 29 років. У якості міри оцінки тонусу вегетативної нервової системи використаний вегетативний індекс Кердо. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в-перше проведено системний аналіз фізіології та функціонування ВНС. Практична значимість отриманих результатів. Отримані результати в подальшому можуть використовуватися для створення біотехніної системи прогнозування стану людини. Вірогідність моделей підтверджується проведенням експериментальних досліджень по моделі. Вірогідність експериментальних досліджень підтверджується проведенням статистичного аналізу: факторного аналізу, t- критерію для незалежних вибірок.

Ключевые слова: VNS, статистика, системний аналіз


Библиографическая ссылка

Кулагін В.О., Новікова А.О. АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНС // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1193 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 361 | За неделю: 361 | Всего: 406


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет