Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Внимание!!! Журнал закрыт! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Технические науки
ВИВЧЕННЯ ДІЇ СТИМУЛЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ НА БІОМАСУ
Чернозуб В.П. 1, Новіков В.О. 1

1. Херсонський національний технічний університет

Резюме:

Об’єктом дослідження виступають фізіолого-біохімічні та морфологоструктурні особливості дріжджів під впливом електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону нетермальної інтенсивності. Предметом дослідження виступають штами дріжджів Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517, Schizosaccharomyces pombe УКМ Y-94Т та Candida utilis УКМ Y-961. В якості методів дослідження виступають біофізичні та біохімічні дослідження, аналіз розсіювання результатів, кореляційний аналіз. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: - Вперше виявлено вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону (40,68 МГц) нетермальної інтенсивності на фізіологічні показники росту і динаміку клітинного циклу; чутливість дріжджів до впливу стресових факторів і активність ферментів; структуру їх поверхні, її в’язко-пружні властивості та проникність цитоплазматичної мембрани; - Встановлено кореляційну залежність фізіолого-біохімічного стану клітин дріжджів від показників активності Сонця, що відображається у показниках питомої швидкості росту та чутливості мікроорганізмів до фунгіцидних антибіотиків. Практичне значення одержаних результатів. Електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону (40,68 МГц) нетермальної інтенсивності може бути використано як захисний механізм для модифікації чутливості живих організмів до дії стресових факторів. Досліджені дріжджі можуть слугувати як модельна система для вивчення атермічних ефектів та встановлення механізмів дії неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань на еукаріотичні організми та їх угруповання. На початку розглянутий вплив випромінювання інтенсивності 10 мВт/см з метою виявлення реакції живих і мертвих клітин на випромінювання, а потім розглянута реакція клітин менша в 100 разів, тобто в 100 мкВт/см2. Частота випромінювання обрана та сама від 8 до 12 ГГц.

Ключевые слова: кореляційний аналіз, дріжжі, випромінювання


Библиографическая ссылка

Чернозуб В.П., Новіков В.О. ВИВЧЕННЯ ДІЇ СТИМУЛЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ НА БІОМАСУ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2019. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/218-1190 (дата обращения: 25.01.2022).


Просмотры статьи

Сегодня: 359 | За неделю: 359 | Всего: 423


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет