Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

novikov.oleksandr@kntu.net.ua

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2019!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№2(23)) журнала планируется осенью 2019! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

С 2015 мы включены в каталог AcademicKeys.com

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского


Технические науки
THE FORECASTING OF ELIMINATION OF HEART INSUFFICIENCY BY MEANS OF BLOOD CIRCULATION MODEL
Novikova Anastasiia 1, Belih Olena 1

1. Kherson National Technical University

Резюме:

Робота присвячена аналізу існуючих моделей серцево-судинної системи, а також розробці інтелектуальної автоматизованої системи прогнозування й ідентифікації патологій серця. У ході аналізу теоретичних моделей серцево-судинної системи вивчені зміни параметрів даних моделей при виникненні патологій різних відділів серця. У роботі представлені моделі математичного й нейромережного підходу до вивчення прогнозування захворювань серця. Запропоновано розробку автоматизованої системи для полегшення прогнозування, для чого в роботі наведений схемотехнічний і програмний підхід. Дано рекомендації для подальшого використання запропонованого продукту. Подання об´єкта, що моделюють, як системи керування дозволяє ставити й вирішувати за допомогою математичної моделі різноманітні завдання науково-дослідного характеру. У першу чергу, це класичні завдання керованих динамічних систем: керованість, спостереженість, ідентифікованність. На основі математичної моделі можлива побудова реальних систем керування елементами штучного й допоміжного кровообігу. Постановка й рішення завдання ідентифікації дозволяє визначати набір значень параметрів моделі системи кровообігу за результатами вимірів різних фізіологічних кривих реального людського організму. Програмна реалізація моделі дозволяє відслідковувати відхилення ідентифікованих параметрів від їхніх нормальних значень. Це дає можливість використання моделі і її програмної реалізації для рішення діагностичних завдань. Головною особливістю класу моделей є те, що ці моделі дозволяють вивчати (моделювати) коливальні (зокрема періодичні) процеси в об´єкті, що моделюється. Моделі є самонастроювальної, що відбиває найважливіші гомеостатичні властивості системи кровообігу. Розглядається математична модель системи кровообігу, особливістю якої є неосередненність по серцевому циклі й можливість моделювання в реальному часі нелінійних коливальних процесів. Бурхливий розвиток неінвазивних засобів виміру параметрів серцево-судинної діяльності, засобів бездротових локальних мереж на базі BlueTooth, Wі - Fі й засобів мобільного зв´язку дозволяє використовувати математичну модель системи кровообігу в якості основного "інтелектуального" елемента для розробки систем керування пристроями, розроблювальними в рамках програми "розумний будинок". Це інтелектуальні кардіостимулятори, інсулінові помпи й інші аналогічні пристрої зі зворотним зв´язком.

Ключевые слова: cardiovascular system, pathologies, models


Библиографическая ссылка

Novikova Anastasiia, Belih Olena THE FORECASTING OF ELIMINATION OF HEART INSUFFICIENCY BY MEANS OF BLOOD CIRCULATION MODEL // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2018. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/216-1177 (дата обращения: 18.10.2019).


Просмотры статьи

Сегодня: 1 | За неделю: 1 | Всего: 164


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет