Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

novikov.oleksandr@kntu.net.ua

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled april 2019!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(22)) журнала планируется апрель 2019! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

С 2015 мы включены в каталог AcademicKeys.com

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского


Технические науки
МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОГО АНАЛІЗАТОРА
Новіков В.О. 1, Риженко Римма 1

1. Херсонський національний технічний університет

Резюме:

Робота присвячена створенню моделей блоків різного функціонального призначення аналізатора мови й голосу мовця. Метою роботи є моделювання мовного аналізатора. Проведено аналіз фізіологічної появи мови/голосу, а також автоматизованого розпізнавання мови/голосу мовця. Для проведення експериментальних досліджень як матеріал були обрані голосні, тому що вони є своєрідними точками опори при розпізнаванні мови. На основі проведеного аналізу побудована функціональна модель цифрового аналізатора мови, а також фільтра й блоку сприйняття емоцій, у тому числі різних видів неправди, для даного аналізатора. Проведено моделювання розпізнавання змін у психоемоційному поводженні людини по біосигналу при зміні голосу/мови мовця. В ході роботи побудовано модель системи автоматичного розпізнавання голосних у потоці злитої мови, що не залежить від наявності шумів у мовному сигналі й має властивість незалежності від індивідуальних характеристик голосу мовця. Модель системи автоматичного розпізнавання мови будується на основі акустичного аналізу мовного сигналу. Представлено результат періодично-аперіодичної моделі декомпозиції з авторегрессійною параметризацією й коефіцієнтом масштабування. Проведено аналіз вибору цифрового аналізатора, а також фільтра мовного аналізатора. Розвинуто часовий метод аналізу голосових сиґналів, який враховує не тільки гармонічний склад та спектральний розподіл потужності сиґналу, але й часову зміну його властивостей. Обґрунтовано використання синфазного методу аналізу періодично корельованих випадкових процесів для визначення змін періоду корельованості, пов’язаних зі змінами РС. Для підтвердження слушності припущення про період корельованості як інформативну характеристику стохастичної моделі сигналу та доцільності застосування розроблених алґоритмів проведено експериментальну верифікацію моделі. Результати верифікації підтвердили адекватність вибраної моделі – ПКВП – реальним сиґналам: статистичні оцінки (математичне сподівання, дисперсія) флуктують біля періодичних функцій.

Ключевые слова: вокодер, голос, автоматизована система


Библиографическая ссылка

Новіков В.О., Риженко Римма МОДЕЛЮВАННЯ МОВНОГО АНАЛІЗАТОРА // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2018. – № 2;
URL: biofbe.esrae.ru/216-1173 (дата обращения: 19.05.2019).


Просмотры статьи

Сегодня: 1 | За неделю: 2 | Всего: 78


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет