Биомедицинская инженерия и электроника
Электронный научный журнал

cc by-nc

ГРНТИ 76.13

УДК 577+615.47+616-77+006.91

LCC System: TA164, R856-857 

E-mail издательства:

vsevolodnovikov@live.com

C 2013 журнал представлен в РИНЦ (http://elibrary.ru/)

 Google Scholar

С декабря 2018 года все статьи поступающие в журнал проверяются на плагиат: программой PlagcheckerX Результаты проверки публикуются в конце статьи.

Attention!!! The next issue is scheduled 2021!

Frequency Half-Yearly

Внимание!!! Следующий номер(№1(26)) журнала планируется - апрель 2021! 

Периодичность: Два выпуска в год

Our page on Gaudeamus: 

Наше издательство получило Blue RoMEO Colour(условия политики издательства) согласно сервиса SHERPA/ROMEO

Мы входим в Electronic Journals Library EZB  University Library of Regensburg

Журнал индексируется в наукометрической базе CiteFactor


Мы участвуем в ежегодной статистике электронных научных изданий MIAR

MIAR 2014

Все статьи передаются на хранение в электронную научную библиотеку КиберЛенинка

С 2015 журнал включен в Ulrich’s Periodicals Direct

18 сентября на Всеукраинском рабочем совещании заведующих кафедр ВУЗов Украины по проблемам подготовки специалистов и развитии биомедицинской инженерии было принято решение считать журнал Биомедицинская инженерия и электроника официальным изданием Всеукраинской Ассоциации биомедицинских инженеров

С 2015 журнал включен в каталог World Catalogue of Scientific Journals

 

С 2015 все статьи регистрируются в сервисе OAJI.net

С 2015 журнал индексируется сервисом Scientific Indexing Services

С 2016 года мы вошли в DOAJ

С 2018 журнал представлен в системе URAN

С 2018 года мы вошли в национальную библиотеку Украины им.Вернадского

С 2019 украиноязычная версия журнала входит в перечень фахових видань України (по специальности 163 Біомедична інженерія). Журнал соответствует требованиям ассоциации International Committee of Medical Journal Editors


Медицинские науки
НОВЕ ПОКОЛІННЯ БІОПРОТЕЗІВ ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНУ СЕРЦЯ
Гльоза Марія Юріївна 1, Максименко Віталій Борисович 2

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Факультет біомедичної інженерії
2. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України

Резюме:

Хоча проблема створення біологічних замінників для серцево-судинної хірургії має вікову історію, наразі вона продовжує залишатись актуальною. У статті описано експеримент над кінським перикардом коня, який допоміг отримати механічні характеристики матеріалу. Створені моделі безкаркасного біопротезу тристулкового клапану серця та розраховані навантаження, що на них діють дозволили прийти до висновку про біомеханічну тотожність природного тристулкового та запропонованого клапанів. Проведений аналіз навантажень, швидкостей та тиску дозволяє оцінити адекватність створених моделей та сприяє удосконаленню технічних рішень, що мінімізують гідравлічний опір, тромбоутворення, гемоліз та регургутацію шляхом збереження природного кровотоку. Використання справжнього медичного виробу повинно бути обмежено кваліфікованими лікарями, які мають належну кваліфікацію в області імплантації клапанних протезів

Ключевые слова: протезування клапанів серця, моделювання клапану серця, біопротез тристулкового клапана, кінський перикард


Библиографическая ссылка

Гльоза Марія Юріївна, Максименко Віталій Борисович НОВЕ ПОКОЛІННЯ БІОПРОТЕЗІВ ТРИСТУЛКОВОГО КЛАПАНУ СЕРЦЯ // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2018. – № 1;
URL: biofbe.esrae.ru/215-1162 (дата обращения: 07.03.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 184 | За неделю: 184 | Всего: 446


Сайт работает на RAE Editorial System
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет